Categorieën

Algemene verkoopvoorwaarden

De hier opgestelde algemene verkoopvoorwaarden behandelen de contractuele overeenkomst op afstand tussen Bien par Nature en zijn cliënt. Beiden gaan hiermee akkoord. In natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer: Jacqueline Kremers

Handelend onder de naam: Bien par Nature

Vestigingsadres: Rue Notre Dame, 24550 Villefranche du Périgord, Frankrijk

Siren (Kamer van Koophandelnummer in Frankrijk): 793 770 934

Siret: 793 770 934 00024

BTW: geen BTW toegepast. Prijzen zijn nettoprijzen.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Périgeux M46016905132

 

Productomschrijving en beschikbaarheid :

Conform artikel L 111-1 van de Franse “Consumentencode” kan de cliënt op de site kennisnemen van de producten die hij wil bestellen.

De aangeboden producten op de site zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bien par Nature kan het assortiment van zijn producten wijzigen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de presentatie van de producten op de site. De presentatie van de producten is ter informatie en er kunnen visuele verschillen zijn.

 

Prijs:

De verkoopsprijzen zijn aangegeven in euro met inbegrip van een eventuele reductie toegepast op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden, maar niet als de bestelling is bevestigd.

De aangegeven prijzen worden aangehouden als er genoeg voorraad is, uitgezonderd belangrijke wijzigingen van het product, schrijffouten of weglatingen.

Verzend- en verpakkingskosten zijn niet inbegrepen. Deze kosten worden aangegeven bij het akkoord gaan met de bestelling.

 

Betaalmogelijkheden:

De betaling geschiedt per overboeking per bank. Bij uw bestelling ontvangt u de volledige bankgegevens per e-mail, IBAN & BIC codes.

 

Garantie:

Het defect van een product dient geconstateerd te zijn tijdens het uitpakken. De oorzaak van het defect kan alleen worden beoordeeld en als zodanig worden erkend door Bien par Nature.

Ruiling alleen mogelijk als het product beschikbaar is. Bien par Nature vervangt het defecte product door het oorspronkelijk bestelde product, mits het een product betreft dat vervaardigd is door Bien par Nature, bv bij kristallen is dit niet mogelijk. In dit geval, iedere geaccepteerde terugname geeft de cliënt de mogelijkheid om het product te vervangen door een ander, of tot een tegoed. Producten die in beschadigde staat zijn teruggekomen worden niet vergoed. Verzendkosten komen voor rekening van de cliënt, behalve als de fout veroorzaakt is door ons.

Dit alles zal gaan in overleg.

Het product dient te worden teruggestuurd in zijn oorspronkelijke verpakking, intact en met de originele etiketten. Bij ruiling graag aangeven welke producten u hiervoor in de plaats wilt hebben.

 

Eigendom producten:

De producten blijven eigendom van Bien par Nature totdat de betaling is gedaan.

Bien par Nature kan als de cliënt niet betaalt, gebruik maken van wettelijke middelen om alsnog betaald te worden of de producten terugvragen.

 

Verantwoordelijkheid:

De cliënt wordt verantwoordelijk voor de producten op het moment van levering.

De verantwoordelijkheid van Bien par Nature kan nooit het aankoopbedrag overschrijden.

 

Geschillen:

In het geval van een geschil, tussen beide partijen aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de hier opgestelde algemene verkoopvoorwaarden, wordt dit voorgelegd aan het tribunaal waar Bien par Nature onder valt.